Eskola jangela

Jangelako ezaugarri orokorrak

Jantoki-zerbitzua erabiltzeko ikastetxearekin harremanetan jarri behar da emailez jantokia@kurtzebarribhi.com edo telefonoz 943899513. Ikasleren batek menu berezia beharko balu ikasturte hasieran horren berri eman behar da.

Jantokiko zerbitzua martxan egongo da, EGUNERO 14:45etatik 15:15etara.  

Ikasturte hasieran, ikasleek izena ematen dute; eta egunen batean zerbitzu hau erabili behar ez badute, aurrez abisatu behar dute:  menu arrunta bada, lanegun bat lehenagoko goizeko 10:30ak baino lehen, eta menu berezia bada 2 lanegun  lehenagoko goizeko 10:30ak baino lehen. Emailez (jantokia@kurtzebarribhi.com) edo telefonoz (943899513) abisatu daiteke.

Bazkal ostean  ikasleak, ikastetxetik irten daitezke. 

Janaria zein enpresaren esku egongo den Eusko Jaurlaritzaren Hezkuntza Sailaren Eskola-Jantoki Zerbitzuak kudeatzen du.

Ikasleak ezingo du erabaki  proposatutako menua ez jatea ez delako bere gustokua. 

Familiak jakinaren gainean egoteko, hilabete bakoitzeko menuak  institutuko webgunean jarriko dira.

HILABETEKO MENU ARRUNTA (hemen klikatu) 

 

Menu guztiak kontsultatzeko esteka: +INFO

Betebeharreko arauak

Ikastetxeko  arau orokorrak Institutuko toki guztietan ezartzen dira, baita jangelan ere. Beraz, erabitzaile guztiek araudiak dioena bete beharko dute

• Ikasleek bete eta errespetatu beharko dute zerbitzuaren arduradunek diotena, beste edozein irakaslerekin egingo luketen moduan.

• Debekatuta daude bultzadak, erasoak eta errespetu faltak, bai ikaskideei, bai  jangelako   arduradunei zuzendutakoak.

• Jangelako instalazioak eta materiala errespetatu behar dira.

• Jangelan ezin da erabili  telefono mobilik, musikagailurik, eta abar. Ez da ikastetxearen ardura izango horietako tresnaren bat galdu, puskatu edo lapurtzen badute.

• Oinarrizko arau hauetako edozein urratzen bada, zentroko AJAren disziplinazko arauak aplikatuko dira. Arau hauek betetzen ez badira eta ondorioz portaera desegoki bat gertatzen bada, jangelako arduradunak hitzez abisatuko dio ikasleari. Ikasleak berriro portaera desegokia izango balu, gurasoak jakinaren gainean jarriko dira (I.Eranskina) zuzentze-neurria adieraziz.

Hutsegite larriak,  oso larriak edo zuzendu gabeko portaerak, ikastetxeko zuzendaritzaren esku geratuko dira, eta, hala balitz, ikasleari jantoki-zerbitzuaren erabilera ukatu ahalko zaio beste neurri zuzentzaile batzuen artean, beti ere, ikasleen eskubide eta eginbeharren Dekretuaren arabera.

Kuotak eta prezioak

 

Zerbitzuari baja eman nahi dion familiak, idatziz adierazi beharko dio jantokiko arduradunari eta eragina baja eman den hilaren azkeneko egunean  izango du. Joan gabe utzitako egunen  kuota ez da itzuliko.

PREZIOAK:

Garraiatuenak: 3,30 €;

Ez-garraiatuenak: egunerokoenak 4,60 € eta noizbehinkakoenak 5,20 €

HILABETEKO MENU ARRUNTA

 

 

Menu guztiak kontsultatzeko esteka: +INFO

 

AGINDUA 2000ko martxoaren 22koa, ikastetxe publikoetako jantokiak arautzen dituena.

Kudeaketa zuzeneko eskola jantokien funtzionamendurako jarraibideak: ZIRKULARRA