PUESTA EN MARCHA DE ESKOLA 2.0

Introducción

El programa Eskola 2.0 es un ámbito prioritario de actuación para el Departamento de Educación en su deseo de modernizar el sistema educativo vasco. Este programa tiene como objetivo principal hacer de las Tecnologías de la Información y Comunicación un recurso al alcance de todo el alumnado.

El Programa Eskola 2.0 supone un salto radical en la introducción de las nuevas tecnologías de la Información y la Comunicación en el espacio educativo. La incorporación de Euskadi a este Programa, decidida por el Consejo de Gobierno el 5 de junio de 2009, se plasma en el ejercicio 2010 con la completa digitalización de las aulas a partir de 5º de Educación Primaria, la formación del profesorado en software libre y nuevas metodologías y la elaboración de contenidos multimedia.

Objetivos del Programa Eskola 2.0:
• Convertir las aulas tradicionales en aulas digitales
• Capacitar al profesorado en competencias con TIC
• Apoyar el cambio metodológico en las aulas
• Reducir la brecha digital
• Potenciar el trabajo dinámico, participativo, en red, apoyándose en trabajos colaborativos con otros centros
• Mejorar la calidad de la enseñanza

Protocolo de utilización de los ordenadores

ESKOLA 2.0

IKASLEAREN ORDENAGAILUAK

Ordenagailu bakoitzak etiketa bat darama ikaslearen izenarekin eta ikasleek berea zein den jakingo dute.

 

1.   Ordenagailuak hartzerakoan

a.   Behar den denbora erabiliko da ondo burutzeko.

b.   Zerrenda alfabetikoki jarraituz ikasleak ilara osatuz, ikasle bakoitzak bere ordenagailua hartuko du.

c.   Irakasleak ziurtatuko du behar den bezala eta bakoitzak berea hartzen duela.

 

2.   Ordenagailuak uzterakoan:

a.   Saioa bukatu baino 5 minutu lehenago gutxienez, ordenagailuak itzaliko dira behar den moduan (Hasiera botoitik abiatuta).

b.   Jarraian, berriro era berean (ilaran), ordenagailuak eramango dituzte armairura, beti ere, irakaslearen begiradapean.

 

ARAU OROKORRAK

1.   Ikasleak izango du dagokion ordenagailuaren ardura guzti-guztia, eta kurtso bukaeran egon beharko da kurtso hasieran jaso zuen bezala.

2.   Armairuan gordetzen diren saguak bakarrik erabili daitezke gela barruan. E-gelan edo liburutegian egin behar badute lanaren bat bakoitzak ekarri beharko du bere sagua etxetik, beste edozein ikasle bezala.

 

IKASLEEN BETEBEHARRAK

- Ordenagailuak zaindu, garbitasunaz eta erabilpenaz batez ere.

- Dagokion ordenagailuan matxuraren bat edota gaizki funtzionatzen duela detektatzen badu, momentuan jakinaraziko dio gelan dagoen irakasleari.

- Ordenagailuen funtzionamendu edota erabilpenari buruzko irakasleriaren aginduak errespetatu eta bete.

- Ordenagailuak erabiltzen diren bitartean gelako giro ona zaindu eta bultzatu.